บล็อกของ stnsomchai

ผังมโนทัศน์เรื่องเซต

รูปภาพของ stnsomchai

ผังมโนทัศน์เรื่องตรรกศาสตร์

รูปภาพของ stnsomchai

ใบงานเรื่องตรรกศาสตร์

รูปภาพของ stnsomchai

บทเรียนเรื่องเซต

รูปภาพของ stnsomchai

ภาพการตัดกรวย

รูปภาพของ stnsomchai

งานครั้งที่ 1 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/5 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2553

รูปภาพของ stnsomchai

งานครั้งที่ 1  ให้นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/5  ทำใบงานที่ 1  เรื่องสมบัติของจำนวนจริง  คะแนนเต็ม  5  คะแนน 

งานครั้งที่ 1 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/3 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2553

รูปภาพของ stnsomchai

งานครั้งที่ 1  ให้นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/3  ทำใบงานที่ 1  เรื่องสมบัติของจำนวนจริง  คะแนนเต็ม  5  คะแนน 

ห้องเรียนครูสมชาย วงศ์อุรประเสริฐ โรงเรียนสตรีนนทบุรี จ.นนทบุรี

รูปภาพของ stnsomchai

ห้องเรียนครูสมชาย  วงศ์อุรประเสริฐ  โรงเรียนสตรีนนทบุรี  จ.นนทบุรี

สื่อการเรียนรู้คณิตศาสตร์

รูปภาพของ stnsomchai

ความสัมพันธ์ของจำนวน  สมบัติของระบบจำนวนจริง  การแก้สมการและการแก้อสมการ
ทฤษฎีบทเศษเหลือ

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 18 คน กำลังออนไลน์