บล็อกของ stnpadungsak

ตอนที่ 4 การร่วมกลุ่มทางเศรษฐกิจ

รูปภาพของ stnpadungsak

ดเเ

ตอนที่ 3 การเงินระหว่างประเทศ

รูปภาพของ stnpadungsak

ดเเ

ตอนที่ 2 ดุลการชำระเงิน

รูปภาพของ stnpadungsak

กกดด

ตอนที่ 1 การค้าระหว่างประเทศ

รูปภาพของ stnpadungsak

กำ

บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง เศรษฐกิจระหว่างประเทศ

รูปภาพของ stnpadungsak

ตอนที่ 1 การค้าระหว่างประเทศ

ตอนที่ 2 ดุลการชำระเงิน

ตอนที่ 3 การเงินระหว่างประเทศ

หน่วยการเรียนร้ เรือง เศรษฐกิจระหว่างประเทศ

รูปภาพของ stnpadungsak

ห้อง ม 5/3

 

ห้อง ม /3

 

ห้อง ม /3

 

ห้อง ม /3

 

แบบฝึกหัดตอนที่ 1

รูปภาพของ stnpadungsak

ให้นักเรียนชั้น   ทำแบบฝึกหัดแล้วตอบคำถามในแบบฝึกหัด 1

 

แล้วส่งข้อมูลมาทที่

ข้อที่ 1 

 

 

 

ห้อง5/5

รูปภาพของ stnpadungsak

ทำแบบฝึกหัด ตอนที่ 1

ใบงานตอนที่ 1

รูปภาพของ stnpadungsak

ให้ทำสื่อคอมพิวเตอร์ช่วยสอน ตอนที่1

ใบงาน

รูปภาพของ stnpadungsak

การบ้านที่ 1

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 25 คน กำลังออนไลน์