บล็อกของ stnsonthaya2509

งานครั้งที่ 1 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/12

รูปภาพของ stnsonthaya2509

งานครั้งที่ 1 ขอให้นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/12 ทุกคน คะแนนเต็ม 5 คะแนน
- สมัครสมาชิกใน thaigoodview.com แล้วupload รูปตนเองหรือรูปอื่นๆที่เหมาะสมใส่ลงไปขนาด 85*85 พิกเซล

งานครั้งที่ 1 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/10

รูปภาพของ stnsonthaya2509

งานครั้งที่ 1 ขอให้นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/10 ทุกคน คะแนนเต็ม 5 คะแนน
- สมัครสมาชิกใน thaigoodview.com แล้วupload รูปตนเองหรือรูปอื่นๆที่เหมาะสมใส่ลงไปขนาด 85*85 พิกเซล

งานครั้งที่ 1 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/8

รูปภาพของ stnsonthaya2509

งานครั้งที่ 1 ขอให้นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/8 ทุกคน คะแนนเต็ม 5 คะแนน
- สมัครสมาชิกใน thaigoodview.com แล้วupload รูปตนเองหรือรูปอื่นๆที่เหมาะสมใส่ลงไปขนาด 85*85 พิกเซล

งานครั้งที่1 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่3/6

รูปภาพของ stnsonthaya2509

งานครั้งที่ 1 ขอให้นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/6 ทุกคน คะแนนเต็ม 5 คะแนน
- สมัครสมาชิกใน thaigoodview.com แล้วupload รูปตนเองหรือรูปอื่นๆที่เหมาะสมใส่ลงไปขนาด 85*85 พิกเซล

งานครั้งที่1 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/4

รูปภาพของ stnsonthaya2509

งานครั้งที่ 1 ขอให้นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/8 ทุกคน คะแนนเต็ม 5 คะแนน
- สมัครสมาชิกใน thaigoodview.com แล้วupload รูปตนเองหรือรูปอื่นๆที่เหมาะสมใส่ลงไปขนาด 85*85 พิกเซล

งานครั้งที่1 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่6

รูปภาพของ stnsonthaya2509

งานครั้งที่ 1 ขอให้นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ทุกคน คะแนนเต็ม 5 คะแนน
- สมัครสมาชิกใน thaigoodview.com แล้วupload รูปตนเองหรือรูปอื่นๆที่เหมาะสมใส่ลงไปขนาด 85*85 พิกเซล

ห้องเรียนใส่ลายป้ายสี ครูสนธยา ป้อมปักษา โรงเรียนสตรีนนทบุรี

รูปภาพของ stnsonthaya2509

ห้องเรียนครูสนธยา  ป้อมปักษา  โรงเรียนสตรีนนทบุรี
นักเรียนในภาคเรียนที่  1  ปีการศึกษานี้ทำงานส่งครู

นอนก

รูปภาพของ stnsonthaya2509

นก นนท์ วัดเฉลิมพระเกียรติ

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 26 คน กำลังออนไลน์