บล็อกของ stnwandee

งานครั้งที่ 1 ห้อง ม.1/10 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2553

 Laughing  ให้นักเรียนทำแบบฝึกหัดที่  1.1- 1.2 หน้า  20และ  25  แสดงวิธ๊ทำลงในสมุดทุกข้อ และส่งที่โต๊ะครู

ห้องเรียนครูวรรณดี อินทร์รจนา โรงเรียนสตรีนนทบุรี จ.นนทบุรี

การให้เหตุผล

การให้เหตุผล

2.1  การให้เหตุผลแบบอุปนัย
2.2  การให้เหตุผลแบบนิรนัย

เซต

คณิตศาสตร์ ม.4

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 32 คน กำลังออนไลน์