บล็อกของ stnsunee_wit

งานครั้งที่ 1 ห้องม.6/11 หน่วยที่ 1 ธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม

รูปภาพของ stnsunee_wit

ให้นักเรียนแบ่งกลุ่มเป็น  3  กลุ่ม กลุ่มละ  7-8  คน  โดยแต่ละกลุ่มมีประธาน  รองประธาน   เลขานุการ  ศึกษาเนื้อหา  เรื่อง ธุรกิจขนาด

ห้องเรียนครูสุนีย์ วิทยสัมพันธ์ โรงเรียนสตรีนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี

รูปภาพของ stnsunee_wit

ห้องเรียนครูสุนีย์  วิทยสัมพันธ์  โรงเรียนสตรีนนทบุรี   จังหวัดนนทบุรี

การงานอาชีพและเทคโนโลยี

รูปภาพของ stnsunee_wit

เรื่อง  การจัดการธุรกิจอาชีพด้วยระบบเครือข่ายอิเล็กทรอนิกส์  สำหรับนักเรียนระดับชั้น ม.6

       

ครูผู้สอน

รูปภาพของ stnsunee_wit

ในโรงเรียนสตรีนนทบุรี 120 ถนนพิบูลสงคราม  ต.สวนใหญ่ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 23 คน กำลังออนไลน์