บล็อกของ stnnusara

งานครั้งที่ 1 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2553 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/3 , 3/4

รูปภาพของ stnnusara

งานครั้งที่ 1  คะแนนเต็ม 10คะแนน

Write an email to your foreign pen friend ( Follow  the plan )

งานครั้งที่ 1 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2553 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/4,1/5

รูปภาพของ stnnusara

งานครั้งที่ 1  คะแนนเต็ม 10คะแนน

ออกแบบและเขียน ID Card ของนักเรียนเอง โดยมีรายละเอียดดังนี้

           -  ชื่อ สกุล

           -  ชั้น  โรงเรียน

           -  ที่อยู่

ห้องเรียนคุณครูนุสรา กมลาสน์ ณ อยุธยา โรงเรียนสตรีนนทบุรี

รูปภาพของ stnnusara

สวัสดีค่ะ...นักเรียนที่น่ารักของครูทุกคน... Welcome to see me here...

Knitting looms

รูปภาพของ stnnusara

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 27 คน กำลังออนไลน์