บล็อกของ stnsakda

ภาคเรียนที่ 2 งานชิ้นที่ 2 นักเรียนชั้น ม. 4/1

รูปภาพของ stnsakda

ภาคเรียนที่ 2 งานชิ้นที่ 2 นักเรียนชั้น ม. 4/1

สวัสดีนักเรียนทุกคนงานชิ้นที่ 2 ในภาคเรียนที่ 2 นี้ให้นักเรียนดูแลผักคะน้าที่ปลูกจนสามารถเก็บเกี่ยวและนำไปจำหน่ายได้กำหนดส่งผลงานวันที่ 16 มกราคม  2554

ภาคเรียนที่ 2 งานชิ้นที่ 1 นักเรียนชั้น ม. 4/1

รูปภาพของ stnsakda

สวัสดีนักเรียนทุกคน ภาคเรียนที่ 2 งานครั้งที่ 1 ให้นักเรียนปฏิบัติการปลูกผักคะน้าคนละ 1 แปลง โดยมีกำหนดการตรวจวันที่ 16 พย 2553

                        ครูศักดา  พลับวังกล่ำ

งานครั้งที่ 2 ห้อง ม. 4/1

รูปภาพของ stnsakda

สวัสดีนักเรียนชั้น ม. 4/1 ทุกคน งานครั้งที่ 2 ให้นักเรียนเตรียมดินเพื่อใช้ในการปลูกผักคนละ 1แปลงโดยมีกำหนดการตรวจวันที่ 8 มิถุนายน 2553

                        ครูศักดา  พลับวังกล่ำ

งานครั้งที่ 1 ห้องม. 4/1

รูปภาพของ stnsakda

สวัสดีนักเรียนทุกคน.. งานครั้งที่ 1 ให้นักเรียนไปศึกษาพันธ์และลักษณะประจำพันธ์ของผักคะน้าที่นิยมปลูกในประเทศไทยมาโดยละเอียด และนำมาเสนอหน้าชั้นเรียนในวันที่ 28 พค. 2553

               ครูศักดา  พลับวังกล่ำ

ห้องเรียนครูศักดา พลับวังกล่ำ โรงเรียนสตรีนนทบุรี จ. นนทบุรี

รูปภาพของ stnsakda

ห้องเรียนครูศักดา  พลับวังกล่ำ โรงเรียนสตรีนนทบุรี จ. นนทบุรี


 

ห้องม. 4/1 ปีการศึกษา 2553

                   ภาคเรียนที่ 1

ข้อมูลครูศักดา

รูปภาพของ stnsakda

การปลูกพืช

รูปภาพของ stnsakda

การปลูกผักคะน้า

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 17 คน กำลังออนไลน์