บล็อก

น้ำตาลกินแล้วไปไหน

รูปภาพของ sss30328

 

 

 

ลด หวาน เค็ม

รูปภาพของ sss30328

 

ชื่อเรื่อง ผลการใช้รูปแบบการสอนทักษะปฏิบัติของเดวีส์ ร่วมกับบทเรียนแสวงรู้บนเว็บ เรื่อง การสร้างเว็บเพจด้วย Dreamweaver CS6

ชื่อเรื่อง           ผลการใช้รูปแบบการสอนทักษะปฏิบัติของเดวีส์ ร่วมกับบทเรียนแสวงรู้บนเว็บ

                      เรื่อง การสร้างเว็บเพจด้วย Dreamweaver CS6

ผู้วิจัย             นางสาวเบญจวรรณ  วีรสกุล

ปีที่ทำวิจัย        2559

 

บทคัดย่อ

รายงานการพัฒนาทักษะการอ่านและการเขียนคำศัพท์ภาษาอังกฤษ

รูปภาพของ aoddy123

เรื่อง              รายงานการพัฒนาทักษะการอ่านและการเขียนคำศัพท์ภาษาอังกฤษโดยใช้แบบฝึกทักษะ  ชุด  Fun  With  Words  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  (ภาษาอังกฤษ)  ชั้นประถมศึกษาปีที่  2

ผู้ศึกษา           วิรุณศิริ  สารผล

ปีที่ศึกษ         ปีการศึกษา  2560

การกำหนดขนาดกลุ่มตัวอย่าง

รูปภาพของ nbrkanittha

วิธีการกำหนดขนาดกลุ่มตัวอย่าง

 

1. การกำหนดเกณฑ์

 

ถ้าขนาดประชากรเป็นหลักร้อย ควรใช้กลุ่มตัวอย่างอย่างน้อย 25%

 

การพยาบาลข้ามวัฒนธรรม (Transcultural Nursing)

รูปภาพของ rnb33247

ตราโรงเรียน

รูปภาพของ wmpkanda

ยุทธศาสตร์การเรียนรู้ภาษาอังกฤษแบบ 3R8C สืบสานประเพณีอุ้มพระดำน้ำจังหวัดเพชรบูรณ์ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

วัตถุประสงค์

     1.  เพื่อสร้างยุทธศาสตร์การพัฒนาการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ

     2.  เพื่อพัฒนาทักษะการอ่าน การเขียน การคำนวณ และการคิด

     3.   เพื่อศึกษาความพึงพอใจในการใช้ยุทธศาสตร์ 3R8C สืบสานประเพณีอุ้มพระดำน้ำจังหวัดเพชรบูรณ์

 

สรุปผลการศึกษา

รายงานผลการพัฒนาแบบฝึกทักษะ เรื่อง ทศนิยมและเศษส่วน กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

รูปภาพของ aehover

หัวข้อการศึกษา  :   รายงานผลการพัฒนาแบบฝึกทักษะ เรื่อง ทศนิยมและเศษส่วน

                          กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

ผู้รายงาน         :   อรพรรณ  เตชนันท์

สถานศึกษา      :   โรงเรียนบ่อเกลือ ตำบลบ่อเกลือใต้ อำเภอบ่อเกลือ จังหวัดน่าน

ชนิดของมุม

รูปภาพของ wmpkanda

 

  มุมมี  5 ชนิด

    1. มุมแหลม

    2. มุมฉาก

    3. มุมป้าน

    4. มุมตรง

    5. มุมกลับ 

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 54 คน กำลังออนไลน์