บล็อก

เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ

ชื่อเรื่อง     การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง สารและสมบัติของสาร  กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6                       โดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบการสืบเสาะหาความรู้  7  ขั้น    

ผู้ศึกษาค้นคว้า    นางนูรีดา  หลงหัน

                         ครูชำนาญการ โรงเรียนบ้านโคกประดู่

Traveling in Gyeongju เที่ยวเมืองเคียงจู หรือ คยองจู ประเทศเกาหลีใต้

รูปภาพของ ssspoonsak

Gyeongju เป็นเมืองแห่งประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม เพราะเมือง Gyeongju แห่งนี้ เคยเป็นเมืองหลวงเก่าของอาณาจักรชิลลา จึงทำให้มีแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมและโบราณสถานตั้งอยู่มากมาย กระจายอยู่ทั่วเมือง และมี 2 แห่งที่ได้ขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกจากองค์การยูเนสโก คือ วัดพุลกุกซา และ ถ้ำซ็อคคูรัม และด้วยความที่มีโบราณสถานตั้งอยู่กลางแจ้งให้เห็นกันทั่วไป จึงทำให้ได้รับฉายาว่า “เมืองแห่งพิพิธภัณฑ์ไร้กำแพง”

เชิญชมรายละเอียดจากการนำเสนอของนักเรียนที่ได้ไปประชุมและทำกิจกรรมต่าง เมื่อวันที่ 18-23 พฤษภาคม 2012

บ้านของเล่น(สุขุมวิท31) เปิดให้ทดลองเรียนฟรี+ชมการพัฒนาสติปัญญาด้วยของเล่น ปีการศึกษา 2561

ทดลองเรียนบ้านของเล่น 2561

ที่โรงเรียนอนุบาลสิทธิศาสตร์ (สุขุมวิท 31 )

เและชมการพัฒนาสติปัญญาด้วยของเล่น

(Open House & Workshop)

ขอเชิญผู้ปกครองและน้องๆ อายุ 3-6 ปี

เข้าร่วมกิจกรรมการพัฒนาสติปัญญาด้วยของเล่น

การพัฒนากระบวนการเรียนรู้ภาษาอังกฤษพอเพียงในชุมชนโดยใช้รูปแบบการสอนแบบทิวาส์โมเดล สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่4

เนื้อหาที่ใช้ในการจัดการเรียนรู้เป็นข้อมูลที่เกี่ยวข้องในชุมชนของตนเอง ดังนี้ 

1. 14จุดสุดประทับใจในเทศบาลเมืองเพชรบูร์

2. 678 เพชรบูรณ์บ้านเรา

3. โรงเรียนของเรา (เทศบาล 3 (ชาญวิทยา))

4. อาหารและสุขภาพ(โรงอาหารโรงเรียน)

5. พระราชกรณียกิจในหลวงรัชการที่9 เสด็จเยือนเพชรบูรณ์

6. 10วัดในเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์

7. การบวงสรวงศาลเจ้าพ่อหลักเมืองเพชรบูรณ์

8. ประเพณีก่อพระทรายกลบธาตุ

9. ประเพณีอุ้มพระดำน้ำ

โดยใช้กระบวนการสอนแบบทิวาส์  โมเดล ซึ่งนักเรียนในแต่ละกลุ่มจัดกระบวนการเรียนรู้ด้วยตนเอง

การพัฒนาการเรียนรู้ภาษาอังกฤษพอเพียงในชุมชนโดยใช้การสอนแบบทิวาส์ โมเดล สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่4

เนื้อหาที่ใช้ในการจัดการเรียนรู้เป็นข้อมูลที่เกี่ยวข้องในชุมชนของตนเอง ดังนี้ 

1. 14จุดสุดประทับใจในเทศบาลเมืองเพชรบูร์

2. 678 เพชรบูรณ์บ้านเรา

3. โรงเรียนของเรา (เทศบาล 3 (ชาญวิทยา))

4. อาหารและสุขภาพ(โรงอาหารโรงเรียน)

5. พระราชกรณียกิจในหลวงรัชการที่9 เสด็จเยือนเพชรบูรณ์

6. 10วัดในเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์

7. การบวงสรวงศาลเจ้าพ่อหลักเมืองเพชรบูรณ์

8. ประเพณีก่อพระทรายกลบธาตุ

9. ประเพณีอุ้มพระดำน้ำ

โดยใช้กระบวนการสอนโดยนักเรียนในแต่ละกลุ่ม

การสอบ IELTS คืออะไร?

การสอบ IELTS

IELTS (International English Language Testing System) เป็นการสอบเพื่อวัดระดับภาษาอังกฤษซึ่งครอบคลุมทักษะการใช้ภาษาทั้งสี่ด้าน คือ การฟัง (Listening), การพูด (Speaking), การอ่าน (Reading), และการเขียน (Writing) เหมาะสำหรับสำหรับผู้ที่ไม่ได้ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาแม่และต้องการเข้าเรียนในสถาบันการศึกษาในต่างประเทศ เช่น อังกฤษ ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ อังกฤษ แคนาดา

 

วัดอรุณราชวราราม ราชวรมหาวิหาร

รูปภาพของ sss30343

 

วัดอรุณราชวราราม ราชวรมหาวิหาร

 Image result for เส้นคั่น หัวข้อ

บทที่ 1 คอมพิวเติอร์กราฟิก

รูปภาพของ nbrsirirak

ปีการศึกษา 2560 ภาคเรียนที่ 2 รายวิชา การออกแบบและเทคโนโลยี 2 ง22222

รูปภาพของ nbrsirirak

ประโยชน์ของ โปรตีน (Protein) ที่หลายๆ คนอาจไม่รู้

หลายคนรู้แล้วหรือไม่ว่า สารอาหารที่สำคัญต่อร่างกายของคน คือ โปรตีน และมันยังเป็นหนึ่งในสารอาหารที่ร่างกายของมนุษย์ขาดเสียมิได้ ที่เป็นเช่นนั้นก็เพราะ ถ้าหากร่างกายขาดหรือไม่ได้รับหนึ่งในสารอาหารชนิดนี้ (โปรตีน) ร่างกายของเราก็อาจจะมีความผิดปกติได้ ทว่าหลายๆ คนมองข้ามประโยชน์ของ โปรตีน (Protein) มากกว่าที่เป็น เราจึงเห็นว่า เราควรมอบบท ความสั้นๆ ที่เกี่ยวกับ "โปรตีน" ให้ทุก คนได้รู้และตระหนักเกี่ยวกับความสำคัญของ "โปรตีน" ยิ่งกว่าที่เป็นอยู่ บทความสั้นๆ นี้จึงได้เกิดขึ้นมา และเราเชื่อว่า เนื้อหานี้จะเป็นประโยชน์ต่อหลาย คนบ้าง งั้น..เรามาดูกันเลย

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 14 คน กำลังออนไลน์