คลังบทเรียน

ใบความรู้ ธุรกิจยุคใหม่ใส่ใจสิ่งแวดล้อม
หนังสือเสริมการเรียนรู้เรื่อง “ครอบครัวหรรษา” เรื่องที่ 5 เอ๊ะ!.... จัดทำโดย นายธนู พบลาภ ครูชำนาญการ
หนังสือเสริมการเรียนรู้เรื่อง “ครอบครัวหรรษา” เรื่องที่ 1 เรื่องน่าขัน...ของครอบครัวหรรษา จัดทำโดย นายธนู พบลาภ ครูชำนาญการ
หนังสือเสริมการเรียนรู้เรื่อง “ครอบครัวหรรษา” อ.ธนู พบลาภ ครูชำนาญการ
เจ้าหมีหมุน
บทเรียนสำเร็จรูป เรื่องชนิดของคำ
บทเรียนสำเร็จรูป เรื่อง ชนิดของคำ
โครงการฝนหลวง
โครงการฝนหลวง
เฉลยข้อสอบ O-NET วิชาภาษาไทย วิทยาศาสตร์ สุขศึกษาและพลศึกษา ศิลปะ การงานอาชีพและเทคโนโลยี 91D ชั้นม.3 ปีการศึกษา 2553
เฉลยข้อสอบ O-NET วิชาภาษาไทย วิทยาศาสตร์ สุขศึกษาและพลศึกษา ศิลปะ การงานอาชีพและเทคโนโลยี 91C ชั้นม.3 ปีการศึกษา 2553
เฉลยข้อสอบ O-NET วิชาเฉลยการงานอาชีพและเทคโนโลยี 61A ชั้นป.6 ปีการศึกษา 2553
เฉลยข้อสอบ O-NET วิชาศิลปะ 61A ชั้นป.6 ปีการศึกษา 2553
เฉลยข้อสอบ O-NET วิชาสุขศึกษา พลศึกษา 61A ชั้นป.6 ปีการศึกษา 2553
เฉลยข้อสอบ O-NET วิชาวิทยาศาสตร์ 61A ชั้นป.6 ปีการศึกษา 2553
เฉลยข้อสอบ O-NET วิชาภาษาไทย 61A ชั้นป.6 ปีการศึกษา 2553
เฉลยข้อสอบ O-NET วิชาสุขศึกษา พลศึกษา ศิลปะ และการงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นม.6 ปีการศึกษา 2552
เฉลยข้อสอบ O-NET วิชาภาษาอังกฤษ ชั้นม.6 ปีการศึกษา 2552
เฉลยข้อสอบ O-NET วิชาสังคมศึกษา ชั้นม.6 ปีการศึกษา 2552
เฉลยข้อสอบ O-NET วิชาวิทยาศาสตร์ ชั้นม.6 ปีการศึกษา 2552
เฉลยข้อสอบ O-NET วิชาคณิตศาสตร์ ชั้นม.6 ปีการศึกษา 2552
เฉลยข้อสอบ O-NET วิชาภาษาไทย ชั้นม.6 ปีการศึกษา 2552
เฉลยข้อสอบ O-NET วิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นป.6 ปีการศึกษา 2552
เฉลยข้อสอบ O-NET วิชาศิลปะ ชั้นป.6 ปีการศึกษา 2552
เฉลยข้อสอบ O-NET วิชาสุขศึกษา พลศึกษา ชั้นป.6 ปีการศึกษา 2552
เฉลยข้อสอบ O-NET วิชาภาษาอังกฤษ ชั้นป.6 ปีการศึกษา 2552
เฉลยข้อสอบ O-NET วิชาวิทยาศาสตร์ ชั้นป.6 ปีการศึกษา 2552
เฉลยข้อสอบ O-NET วิชาสังคมศึกษา ชั้นป.6 ปีการศึกษา 2552
เฉลยข้อสอบ O-NET วิชาคณิตศาสตร์ ชั้นป.6 ปีการศึกษา 2552
เฉลยข้อสอบ O-NET วิชาภาษาไทย ชั้นป.6 ปีการศึกษา 2552
เฉลยข้อสอบ O-NET วิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นม.3 ปีการศึกษา 2552
เฉลยข้อสอบ O-NET วิชาศิลปะ ชั้นม.3 ปีการศึกษา 2552
เฉลยข้อสอบ O-NET วิชาสุขศึกษา พลศึกษา ชั้นม.3 ปีการศึกษา 2552
เฉลยข้อสอบ O-NET วิชาภาษาอังกฤษ ชั้นม.3 ปีการศึกษา 2552
เฉลยข้อสอบ O-NET วิชาวิทยาศาสตร์ ชั้นม.3 ปีการศึกษา 2552
เฉลยข้อสอบ O-NET วิชาสังคมศึกษา ชั้นม.3 ปีการศึกษา 2552
เฉลยข้อสอบ O-NET วิชาคณิตศาสตร์ ชั้นม.3 ปีการศึกษา 2552
เฉลยข้อสอบ O-NET วิชาภาษาไทย ชั้นม.3 ปีการศึกษา 2552
"หางนกยูง"
"ต้อยติ่ง"
"บานไม่รู้โรย"
ชุดการเรียนบนเครือข่าย วิชาภาษาอังกฤษ ป. 6
บทที่ 2 อุปกรณ์สื่อสาร
บทที่ 1 เครือข่ายคอมพิวเตอร์
บทที่ 1 พัฒนาการของการสื่อสารข้อมูล
บทที่ 1 การสื่อสารข้อมูล
เทคโนโลยี
สื่อกลางในการสื่อสารข้อมูล - ลักษณะของสัญญาณไฟฟ้าที่รับส่งกันในสาย
สื่อกลางในการสื่อสารข้อมูล - เส้นใยนำแสง (Fiber Optic)
สื่อกลางประเภทมีสาย - สายคู่บิดเกลียว (Twisted pair)

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 92 คน กำลังออนไลน์