ยินดต้อนรับเข้าสู่ห้องเรียน
ฮีตสิบสองของดีอีสาน

 
ฮีตสิบสอง
มาจากคำสองคำ คือ ฮีต และ สิบสอง
ฮีต
มาจากคำว่า จารีต ซึ่งหมายถึง ความประพฤติ ธรรมเนียม ประเพณี ความประพฤติที่ดี
และ สิบสอง มาจาคำว่า สิบสองเดือน ดังนั้นคำว่า ฮีตสิบสอง หมายถึง ประเพณีที่ประชาชนในภาคอีสานปฏิบัติกันมาในโอกาสต่าง ๆ ทั้งสิบสองเดือนของแต่ละปี


มาเรียนรู้ ฮีตสิบสอง ของดีอีสานกันนะคะ
เลื่อนเม้าส์ลงด้านล่างค่ะ
อ่ะ อ่า อย่าลืมทำแบบทดสอบก่อนเรียนด้วยนะคะ

คณะผู้จัดทำ

 


โรงเรียนบ้านขามเปี้ย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาอุบลราชธานี เขต 2
222 หมู่ 1 ตำบลขามเปี้ย อำเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี 34130
khampia@gmail.com