สวัสดีเพื่อน ๆ พี่ๆ น้องๆ ทุกคน ยินดีต้อนรับเข้าสู่ Index ภูมิศาสตร์ (Geography) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1หากข้อความหรือเนื้อหาใดที่ไม่ถูกต้องก็ขออภัยมา ณ ที่นี้ด้วย
บทที่3
บทที่1

ผู้จัดทำ โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์ ชั้น ม.2/5

ด.ญ. ภรณ์พชร ภักดีรีตน์

ด.ญ. จารุวรรณ ฉัตรโพธิ์

ด.ญ. ภัทราพร โกนธีรากูล

 

 

 

 

 

บทที่4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

บทที2