ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่เว็บไซต์ของ Computer Basic

โดยภายในเว็บของเราได้รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์เบื้องต้น อาทิเช่น ต้นกำเนิดของคอมพิวเตอร์ ลักษณะเด่น ประเภทของคอมพิวเตอร์ ฯลฯ

 

เนื่องจากในปัจจุบันนี้คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีต่าง ๆ ได้เข้ามาเป็นส่วนหลักในชีวิตของคนปัจจุบัน

โดยคนส่วนใหญ่เชื่อว่าการมีความรู้เกี่ยวกับการใช้งานคอมพิวเตอร์นั้น

เป็นความสามารถหรือความชำนาญพื้นฐานที่จำเป็นในการใช้ชีวิตประจำวัน

ไม่ว่าจะเป็นการศึกษา ธุรกิจต่าง ๆ ล้วนใช้คอมพิวเตอร์เป็นส่วนหลัก เช่น การพิมพ์รายงาน การทำงานนำเสนอ

หรืออาจเป็นความสนใจของแต่ละคน เช่น การทำหนัง ภาพยนต์ หรืองานเพลง

ซึ่งในตอนนี้คนส่วนใหญ่มักใช้คอมพิวเตอร์มาใช้ในการตัดต่อ หรือแก้ไขงานชิ้นนั้น ๆ

 

ดังนั้นคณะผู้จัดทำจึงเลือกหัวข้อคอมพิวเตอร์เบื้องต้นมานำเสนอให้ทุก ๆ ท่านที่สนใจ

ได้ศึกษาและเรียนรู้เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ ทางผู้จัดทำได้เลือกสีโทนสดใสเพื่อให้ผู้ที่สนใจ ไม่เบื่อหน่ายกับการศึกษา

 

ทั้งนี้ทางคณะผู้จัดทำขอขอบพระคุณเป็นพิเศษสำหรับ www.thaigoodview.com สำหรับกิจกรรมดี ๆ ที่เปิดโอกาสให้กับพวกเราได้พัฒนาผลงานที่เป็นประโยชน์ต่อตนเอง สังคม และประเทศชาติ ขอขอบพระคุณมากค่ะ

 

The Cazxiopeia.Z

เด็กหญิง ศศินา นาคมณฑนาคุ้ม

เด็กหญิง วรรณรฏา ชูศักดิ์

เด็กหญิง ชลิสา วงษ์พสุเสถียร