Hello Guest ! Have a Great Day !
.          My name is "JaWelling" ,
    Em ...!     <------- I'm ur Guild ! --------->
                               _...................._

พบปะทักทาย

"ยินดีต้อนรับเข้าสู่โลกแห่งจาวาสคริปต์ครับ"
สำหรับคำถามหลากหลายที่หลายท่านถามกันเข้ามานั้น วันนี้ผมมาตอบให้ทั้งหมดเลยครับ

"ก่อนอื่นหลายท่านถามว่าผมเป็นใคร แล้วใครเลือกให้มาทำภาระกิจสำคัญ ให้เป็นมัคคุเทศก์ประจำโลกแห่งจาวาแห่งนี้"
ก่อนอื่นต้องของท้าวความมาจากวัตถุประสงค์หลักในการจัดการเว็บไซต์
(-- The Classical Purpose --)

"สำหรับตัว Mascot นั้นได้จัดทำขึ้นเป็นหมูสีชมพู สวมชุดกาวน์คล้ายบุคลากรทางการแพทย์ และเล่นลูกดิ่งสคริปต์ ซึ่งเป็นเมนูในการพาทุกท่านไปชมความสามารถของจาวาสคริปต์ โดยหมู เป็นสัตว์ที่กินจุ จึงเป็นสัญลักษณ์แทนการรับความรู้ได้มาก เสื้อกาวน์ที่บุคลากรทางการแพทย์นั้น ด้วยเหตุว่าทุกสิ่งในโลกเป็นวิทยาศาสตร์ และคอมพิวเตอร์ก็เป็นวิทยาศาสตร์ด้วย จึงทำให้เข้าใจว่า"การรับเอาวิทยาศาสตร์ แขนงหนึ่งมาอย่างมากมาย และสามารถนำกลับมาใช้ประโยชน์และพัฒนาต่อยอดจนตกผลึกเป็นองค์ความรู้.""


"เท่านี้คงทราบกันบ้างแล้ว ส่วนเรื่องอื่นๆ ค่อยไปคุยกันในโลกของเราดีกว่าครับ."

------------------------------------------ตามเข้ามาเลย >>