หน้าหลัก|คำและหน้าที่ฃองคำในภาษาไทย|คำนาม|คำสรรพนาม|คำกริยา|คำวิเศษณ์|คำบุพบท|คำสันธาน|คำซ้อน|คำมูล|คำสมาส|คำประสม|คำซ้ำ|คำอุทาน|ผู้จัดทำ

 


                   คำมูล คือคำดั้งเดิมมาแต่แรกเป็นคำเดียวโดดๆ ซึ่งเจ้าของภาษานั้นๆ คิดขึ้นเองหรือยืมมาจากภาษาอื่น คำมูลอาจเป็นคำพยางค์เดียวหรือคำหลายพยางค์  เป็นคำไทยแท้หรือคำที่มาจากภาษาอื่นก็ได้
                   red03_next_2.gifคำมูลพยางค์เดียวที่เป็นคำไทยแท้ เช่น  พ่อ  แม่   หู   ตา   มีด   คม
                   red03_next_2.gifคำมูลพยางค์เดียวที่เป็นคำยืม เช่น  กิจ   ขันธ์   คช   ชอล์ค
                   red03_next_2.gifคำมูลหลายพยางค์ที่เป็นคำไทยแท้  เช่น   กระตือรือร้น   กิ้งก่า
                   red03_next_2.gifคำมูลหลายพยางค์ที่เป็นคำยืม เช่น  บิดา   มารดา   กะลาสี   ฟุตบอล

        ต่อไป       red03_next_1.gif

                                               เด็กชาย    นิพล    จิ๋วหนองโพธิ์
                                               เด็กชาย   วิทยา    พฤกษชาติ
                                               เด็กชาย   บรรณสรณ์   ใบกว้าง
                                              E-mail-banno001@hotmail.com
                                 โรงเรียนปิยะบุตร ตำบล โพนทอง อำเภอ บ้านหมี่ จังหวัด ลพบุรี