หน้าหลัก|คำและหน้าที่ฃองคำในภาษาไทย|คำนาม|คำสรรพนาม|คำกริยา|คำวิเศษณ์|คำบุพบท|คำสันธาน|คำซ้อน|คำมูล|คำสมาส|คำประสม|คำซ้ำ|คำอุทาน|ผู้จัดทำ

           คำกริยาคือ คำที่แสดงอาการ สภาพ หรือการกระทำของคำนาม และคำสรรพนามในประโยค

          คำกริยาบางคำอาจมี ความหมายสมบูรณ์ในตัวเอง บางคำต้องมีคำอื่นมาประกอบ และบางคำต้องไปประกอบคำอื่นเพื่อขยายความ
                       ชนิดของคำกริยา คำกริยาแบ่งออกเป็น 5 ชนิด ดังนี้
                        
1. กริยาที่ไม่ต้องมีกรรมมารับ
                       
 2. กริยาที่ต้องมีกรรมมารองรับ
                        
3. กริยาที่ต้องมีคำมารับ
                        
4. กริยาช่วย
                       
 5. กริยาที่ทำหน้าที่คล้ายนาม

                                                                                     

                                               เด็กชาย    นิพล    จิ๋วหนองโพธิ์
                                               เด็กชาย   วิทยา    พฤกษชาติ
                                               เด็กชาย   บรรณสรณ์   ใบกว้าง
                                              E-mail-banno001@hotmail.com
                                 โรงเรียนปิยะบุตร ตำบล โพนทอง อำเภอ บ้านหมี่ จังหวัด ลพบุรี