กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน


ประกาศนียบัตรระดับเหรียญทอง

 1. -


ประกาศนียบัตรระดับเหรียญเงิน

 1. -


ประกาศนียบัตรระดับเหรียญทองแดง

 1. -


ประกาศนียบัตรเข้าร่วมโครงการ

 1. เรื่อง มนุษยสัมพันธ์
          โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี เลขที่ 7/1 อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ 53000
          นางศรีเรือน คล้ายชม
          นางสาวหทัยรัตน์ แม้นศรีทิพย์
          นางสาวปริญญา ยอดเกตุ