ผลงานโครงการประกวดสื่อดิจิทัลเพื่อการเรียนรู้ ครั้งที่ 3
ชิงถ้วยรางวัลพระราชทาน
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี:

รายละเอียด

ผลงานเหล่านี้เกิดจากความร่วมมือร่วมใจกันของครูและนักเรียนทั่วประเทศ ที่ส่งผลงานเข้าประกวด และเพื่อแบ่งปันสื่อที่ทุกทีมสร้างสรรค์ขึ้นให้กับเพื่อนๆ พี่ๆ น้องๆ ทั่วประเทศ โดยผลงานทั้งหมดนี้ถูกรวบรวมเป็นแผ่น DVD เนื้อหาจะถูกแบ่งแยกออกตาม กลุ่มสาระวิชา ช่วงชั้น และแบ่งตามระดับรางวัลที่ได้รับ

ขอขอบคุณ

  • สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.)
  • คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
  • บริษัท เนชั่น บรอดแคสติ้ง คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
  • มหาวิทยาลัยศรีปทุม
  • เว็บไซต์ไทยกู๊ดวิวดอทคอม