บทเรียนออนไลน์ วิชาภาษาอังกฤษ
    ''บทเรียนออนไลน์ เรื่อง Health  problems นี้ เป็นเนื้อหาเกี่ยวกับอาการเจ็บป่วย ตัวอย่างประโยค บทสนทนา การให้คำแนะนำเกี่ยวกับปัญหาสุขภาพ โครงสร้างทักษะไวยกรณ์ใน เรื่อง  Imperative (ประโยคคำสั่ง) และ Object Pronouns (คำสรรพนามที่ทำหน้าที่เป็นกรรม) Vocabulary (คำศัพท์) เกี่ยวกับ Parts of the body (ส่วนต่างๆของร่างกาย) การอ่านเรื่องที่เกี่ยวกับ Herbal Medicine (ยาสมุนไพร) และแบบฝึกหัด ผู้จัดทำหวังเป็นอย่างยิ่งว่าบทเรียนออนไลน์เรื่อง Health  problems นี้ จะเพิ่มพูนทักษะภาษาอังกฤษให้แก่ผู้อ่านไม่มากก็น้อย