แบบทดสอบก่อนเรียน เรื่อง ความหมายของเลขยกกำลัง


                                      นักเรียนสามารถคูณและหารเลขยกกำลังได้
                                     นักเรียนสามารถหาผลคูณและผลหารของเลขยกกำลังเมื่อเลขชี้กำลัง


                                     ความหมายของเลขยกกำลัง
                                     การเขียนนจำนวนที่กำหนดให้ในรูปเลขยกกำลัง
                                     การใช้ ความหมายของเลขยกกำลังแก้โจทย์ปัญหา


                                      แบบฝึกทักษะ เรื่อง ความหมายของเลขยกกำลัง
                                      แบบฝึกทักษะ เรื่อง การเขียนเลขยกกำลัง
                                      แบบฝึกทักษะ เรื่อง การเขียนจำนวนให้อยู่ในรูปเลขยกกำลัง
                                     แบบฝึกทักษะ เรื่อง การใช้ความหมายของเลขยกกำลังแก้โจทย์ปัญหา


                                     แบบทดสอบหลังเรียน เรื่อง ความหมายของเลขยกกำลัง


                                     เกมการศึกษา เรื่อง ความหมายของเลขยกกำลัง