โรงเรียนบ้านท่าหลวงยินดีต้อนรับสู่การทำ ยาดม ยาหม่อง จากสมุนไพร

 
 
 
 

 สมุนไพร หมายถึง พืชที่มีสรรพคุณในการรักษาโรค หรืออาการเจ็บป่วยต่าง ๆ การใช้สมุนไพรสำหรับรักษาโรค หรืออาการเจ็บป่วยต่างๆ นี้ จะต้องนำเอาสมุนไพรตั้งแต่สองชนิดขึ้นไปมาผสมรวมกันซึ่งจะเรียกว่า "ยา" ในตำรับยา นอกจากพืชสมุนไพรแล้วยังอาจประกอบด้วยสัตว์และแร่ธาตุอีกด้วย เราเรียกพืช สัตว์ หรือแร่ธาตุที่เป็นส่วนประกอบของยานี้ว่า "เภสัชวัตถุ"พืชสมุนไพรบางชนิด เช่น เร่ว กระวาน กานพลู และจันทน์เทศ เป็นต้น เป็นพืชที่มีกลิ่นหอมและมีรสเผ็ดร้อน ใช้เป็นยาสำหรับขับลม แก้ท้องอืด ท้องเฟ้อ พืชเหล่านี้ถ้านำมาปรุงอาหารเราจะเรียกว่า "เครื่องเทศ" ในพระราชบัญญัติยาฉบับที่ 3 ปีพุทธศักราช 2522 ได้แบ่งยาที่ได้จากเภสัชวัตถุนี้ไว้เป็น 2 ประเภทคือ
  

 สมุนไพรไทย จัดทำขึ้นเพื่อเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับสมุนไพร ที่ส่งเสริมในงานสาธารณสุขมูลฐาน เพื่อเป็ประโยชน์ในการรักษาโรคเบื้องต้นและเป็นแนวทางให้ผู้ที่สนใจสมุนไพรสามารถใช้ข้อมูลเหล่านี้ 
การศึกษาวิจัยและพัฒนาสมุนไพร  และสามารถศึกษาข้อมูลของสมุนไพรแต่ละชนิดได้...

 

       

  ..................................................

พญายอบาล์ม


 

รายละเอียด  วิธีการท  การจำหน่าย
 
ผู้ที่ประสงค์จะซื้อพญายหรือ ยาดมยาหม่อง สมมารถสั่งซื้อได้ที่โรงเรียนบ้านท่าหลวง หมู่ 3 ตำท่าหลวง อำเภอท่าหลวง จังหวัดลพบุรี 15230 เพื่อช่วยให้เด็กมีรายได้ระหว่างเรียน สามารถติดต่อเจ้าหน้าที่โครงการฯ โทร.036-646279 หรือ ผอ.เผด็จ สุพันธนา  : 089-9020091

.................................................................................................

 

  

สมุนไพร   ไทยนี้    มีค่ามาก 
พระเจ้าอยู่หัว  ทรงฝาก  ให้รักษา
แต่ปู่ย่า    ตายาย    ใช้กันมา 
ควรลูกหลาน   รู้รักษา  ใช้สืบไป
เป็นเอกลักษณ์  ของชาติ  ควรศึกษา 
วิจัยยา  ประยุกต์ใช้  ให้เหมาะสมัย
รู้ประโยชน์   รู้คุณโทษ   สมุนไพร 
เพื่อคนไทย   อยู่รอด   ตลอดกาล

พระราชนิพนธ์ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ