หน่วยที่ 1 ทำความรู้จักกับ Dreamweaver 8.0

 
หน่วยที่ 2 เริ่มสร้างข้อความบนเว็บเพจ
 
หน่วยที่ 3 การตกแต่งเว็บเพจด้วยรูปภาพ
 
หน่วยที่ 4 เสริมแต่งลูกเล่นหน้าเว็บ
 
หหน่วยที่ 5 การใช้เลเยอร์ในการจัดการเว็บเพจ
 
หน่วยที่ 6 ขั้นตอนการแบ่งเฟรม
 
หน่วยที่ 7 การทำลิงค์ จุดเชื่อมโยงของเว็บเพจ
 
หน่วยที่ 8 การนำไฟล์ Flash มาแสดงในหน้าเว็บเพจ
 
แบบทดสอบหลังเรียน
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

บทเรียน Dreamweaver 8.0

 

 

จัดทำโดย

เด็กชายอลงกต เมืองตัน

นายพลากร ลัมณี

นายบุญชัย สมบุญสุโข

 

ครูหัวหน้าทีม

นางพชรลักษณ์ จอมแปง

 

 

โรงเรียนเทศบาลวัดท่าสะต๋อย

สำนักการศึกษา เทศบาลนครเชียงใหม่