แบบทดสอบก่อนเรียน
  ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง
  แจ่วบองคืออะไร
  วัตถุดิบและวัสดุอุปกรณ์
  ปลาร้า
  พริก
  ใบมะกรูด
 
 
 
  มะขามเปียก
  วิธีการทำแจ่วบองปลาร้า
  ภาพประกอบ
  เคล็ดลับความอร่อย
 

ภูมิปัญญาท้องถิ่น

  ฬฬฬนางทองศรี ธรรมพิทักษ์
  ฬฬฬนางสมปอง คำประวัติ
  แบบทดสอบหลังเรียน
แหล่งเรียนรู้
ขอขอบคุณ
ผู้จัดทำ


ยินด
ต้อนรับ เข้าสู่ห้องเรียน
แจ่วบองปลาร้าภูมิปัญญาท้องถิ่น


 
แจ่วบอง เป็นน้ำพริกหรือน้ำจิ้ม ที่มีรสชาติเข้มข้น และแห้งกว่าแจ่วธรรมดา
เพื่อให้เก็บไว้กินได้นาน โดยการเผาเครื่องปรุงให้สุก รับประทานกับผักตามหนองน้ำ เถียงไร่ เถียงนา
มาเรียนรู้ การทำแจ่วบองปลาร้า กันนะคะ

อ่ะ อ่า ก่อนเข้าสู่บทเรียน แจ่วบองปลาร้า
อย่าลืม ทำแบบทดสอบก่อนเรียนด้วยนะคะ


คณะผู้จัดทำ