..เข้าสู่หน้าหลัก..
พระผู้สร้างงานศิลป์ปิ่นสยาม
ระบิลนามก้องเกียรติทั่วทิศา
สยามราชกุมารีผู้ปรีชา
อักษรากลอนกานท์งานกวี
พระทรงเป็นนักปราชญ์ฉลาดยิ่ง
พระเป็นมิ่งขวัญใจไทยทุกที่
พระดั่งฟ้าคุ้มไทยให้อยู่ดี
พระทรงชี้เเนวทางพัฒนา
กรณียกิจพระมากล้นชนเเซ่ซ้อง
พระเกียรติก้องเกิรกไปไกลทั่วหล้า
ศิลปะวัฒนธรรมวิจิตรตา
"เทพรัตนา" แห่งรัฐวิวัฒน์ไทย
ศิรน้อมอภิวาทพระบาทแก้ว
ทรงเพริศเเพรวงามวิจิตรพิสมัย
พระทรงเป็นเเสงสว่างกลางดวงใจ
ร่วมเทิดไท้ขอพระองค์ทรงพระเจริญ  
                                                http://kruooyooy.ob.tc/-View.php?N=33
                       พระเทพองค์เหนือไท้        เทวา
                                      รัตนราชสุดา         ปราชญ์แก้ว
                                      ศาสตร์ศิลป์พระปรีชา         นำสู่   พสกแฮ
                                      ดุจดั่งจันทร์เพริศแพร้ว         ราษฎร์ซร้องสรรเสริญ..ฯ

                           ขอน้อมเกล้า  กราบบังคม  บรมบาท
                            อาศิรวาท  ปกเกล้า  ทั่วทิศา
                    น้อมรำลึก  เกียรติคุณ  ทรงบุญญา
                     พระดั่งฟ้า  คุ้มไทย  ให้เรืองรอง

                             องค์พระเทพ  รัตน  ราชสุดา
                    เปี่ยมปรีชา  สถิตใน  ไทยทั้งผอง
                       น้ำพระทัย  ไหลหลั่ง  ดุจธารทอง
                       ธ ประคอง  ชาติไทย  ให้ร่มเย็น

                         ทรงนำทาง  สว่างใส  ให้ทวยราษฎร์
                       ใต้เบื้องบาท  เสด็จไป  ไร้ทุกข์เข็ญ
                        กรณียกิจ  พระมากล้น  ทรงบำเพ็ญ
                    พระดุจเป็น  ฉัตรเกล้า  เหล่าประชา

                     สองเมษา  มาบรรจบ  ครบอีกรอบ
                      ประณตนอบ  เกษมสันต์  สุขหรรษา
                           พระเกียรติก้อง  เกริกไกร  ในโลกา
                               ราษฏร์บูชา  อภิวันท์  นิรันดร์กาล……ฯ

               http://www.thaipoem.com/forever/ipage/poem73695.html