สิ่งที่ควรรู้ในการจัดดอกไม้
ดอกไม้ที่นิยมใช้

        1. เลือกดอกไม้ตามวัตถุประสงค์สำหรับงานนั้น ๆ
      
 2. ความทนทานของดอกไม้ประดิษฐ์
       
3. ขนาด เลือกให้เหมาะกับภาชนะ สถานที่ตั้ง และแบบของการจัด
      
 4. การเลือกสี ต้องดูฉากด้านหลังและจุดประสงค์ว่าต้องการ กลมกลืน หรือตัดกัน
       
5. ความนิยม เช่นดอกกุหลาบนิยมใช้ในงานมงคล ดอกบัวใช้บูชาพระ

สิ่งที่ต้องเตรียม

        1. ภาชนะสำหรับจัด หมายถึง ภาชนะสำหรับรองรับดอกไม้มีหลายชนิด เช่น แจกันรูปทรงต่าง ๆ เช่น กระบุง
           ตะกร้า ชะลอม
       
2. ที่สำหรับรองภาชนะ เมื่อจัดดอกไม้เสร็จควรมีสิ่งรองรับเพื่อความสวยงาม ความโดดเด่นของแจกัน เช่น
           ไม้ไผ่ขัดหรือสานเป็นแพ กระจก แป้นไม้
       
3. กรรไกรสำหรับตัดแต่ง
       
4. เครื่องใช้ต่าง ๆ เช่น ลวด ทราย ดินน้ำมัน กระดาษสี ฟลอร่าเทปสีเขียว ก้านมะพร้าว ลวดเบอร์ 24 และ
           เบอร์ 30

        5. ดอกไม้ประดิษฐ์พร้อมใบไม้สำเร็จ
      
 6. เครื่องประกอบตกแต่ง เช่น กิ่งไม้ ขอนไม้ ตุ๊กตา ขดลวด เป็นต้น


รูปที่แสดงเครื่องมือและองค์ประกอบในการจัดดอกไม้

ที่มา::http://www.kruaklaibaan.com/forum/index.php?showtopic=10764

                อธิบายรูป

                 (1).วัสดุ - อุปกรณ์          
                 (2).อุปกรณ์ประกอบที่ใช้สำหรับตกแต่ง
                 (3).มีดคัตเตอร์
                 (4).คีมตัดลวด
                 (5).กรรไกรตัดกิ่งไม้ สำหรับกิ่งไม้เนื้อแข็ง
                 (6).มีด ใช้หั่น หรือ ตัดวัสดุต่างๆเช่น ก้านดอกไม้ ฟลอรัลโฟม ( โอเอซีส )
                 (7).กรรไกร ตัดริบบิ้น
                 (8).ลวดเบอร์ต่างๆสำหรับมัดส่วนประกอบอื่นๆที่ใช้ในการจัดดอกไม้ เช่น ลููกสน ลููกนัท มุก เป็นต้น


สิ่งควรคำนึงในการจัด ดอกไม้

        1. สัดส่วน ควรให้ความสูงของดอกไม้พอดีกับแจกันเช่น แจกันทรงสูง ดอกไม้ดอกแรกควรสูง เท่ากับ 1.5 - 
           2 เท่าของความสูงของแจกัน สำหรับแจกันทรงเตี้ยดอกไม้ดอกแรกควรสูง เท่ากับ 1.5 - 2 เท่าของความ
ิื           กว้าง ของแจกั
        2. ความสมดุยลควรจัดให้มีความสมดุลไม่หนักหรือเอียงข้างใดข้างหนึ่ง
        3. ความกลมกลืน เป็นหัวใจของการจัดต้องมีความสัมพันธ์ทุกด้านตั้งแต่ขนาดของแจกัน ความเล็กและใหญ่            ของดอกไม้ ความมากน้อยของใบที่นำมาประกอ
       
4. ความแตกต่าง เป็นการจัดที่ทำให้สวยงามสะดุดตา เช่นจัดดอกไม้เล็ก ๆ และมีดอกใหญ่เด่นขึ้นมา
       
5. ช่วงจังหวะ ช่วยให้ดอกไม้มีชีวิตมากขึ้น ควรไล่ขนาด ดอกตูม ดอกแย้ม จนถึงดอกบา
      
 6. การเทียบส่วน เป็นความสัมพันธ์กับส่วนต่าง ๆ เช่น ดอกไม้ดอกเล็กควรใส่แจกันใบเล็ก ตลอดจนที่รองแจ
ื           กันมีขาดเล็กด้วย

การจัดดอกไม้โดยทั่ว ๆ ไปแบ่งออกเป็น 3 แบบ ดังนี้

        1. การจัดดอกไม้เลียนแบบธรรมชาติ ( เพื่อใช้เอง) เป็นการจัดดอกไม้แบบง่าย ๆ เพื่อประดับตกแต่งบ้าน  
ื           โดยอาศัยความเจริญเติบโตของต้นไม้ ดอกไม้กิ่งไม้นำมาจัดลงภาชนะโดยใช้กิ่งไม้ขนาดต่าง ๆ3 กิ่ง 
           การจัดดอกไม้แบบนี้ นิยมนำหลักการจัดดอกไม้จากประเทศญี่ปุ่นมาประยุกต์
       
2. การจัดดอกไม้แบบสากล นิยมจัด 7 รูปแบบ คือ รูปทรงแนวดิ่ง ทรงกลม ทรงสามเหลี่ยมมุมฉากทรงสาม
ื            เหลี่ยมด้านเท่า ทรงพระจันทร์คว่ำ ทรงพระจันทร์เสี้ยว ทรงตัวเอส
       
3. การจัดดอกไม้แบบสมันใหม่ เป็นการจัดดอกไม้ที่มีรูปแบบอิสระ เน้นความหมายของรูปแบบบางครั้งไม่จำ
            เป็นต้องใช้ดอกไม้แต่อาจใช้วัสดุหรือภาชนะเป็นจุดเด่นเป็นการสร้างความรู้สึกให้ผู้พบเห็นการจัดดอกไม้
            แบบ นี้ยังอาศัยหลักเกณฑ์ สัดส่วนและความสมดุลด้วย