รู้จักกับ Adobe Flash CS3
          ส่วนประกอบของโปรแกรม
          เริ่มต้นวาดรูปและลงสี
          การปรับแต่ง object
          สร้างและปรับแต่งตัวอักษร
          ซิมโบลและอินสแตนซ์
          การใช้ Timeline
          การสร้างภาพเคลื่อนไหว