Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 

 

 

 

 

 
 
 
 
1. เตรียมชุดเครื่องมือให้พร้อม
2.เตรียมตัวเคสสำหรับติดตั้งตัวเมนบอร์ด
3.ติดตั้งเมนบอร์ดเข้ากับตัวเคส
4.ติดตั้งซีพียูบนเมนบอร์ด
5.ติดตั้งแรมเข้ากับเมนบอร์ด
6.ติดตั้งฟล็อบปี้ดิสก์
7.ติดตั้งฮาร์ดดิกส์
8.ติดตั้งซีดีรอม-ดีวีดีรอม
9.ติดตั้งการ์ดจอบนเมนบอร์ด
10.ติดตั้งการ์ดเสียงบนเมนบอร์ด
11.ติดตั้งสายสัณญาณเข้ากับเมนบอร์ด
12.ประกอบอุปกรณ์ภานนอกเข้ากับเครื่อง
แบบฝึกหัดก่อนเรียน
แบบฝึกหัดหลังเรียน
ชม VDO การประกอบคอมพิวเตอร์