หน้าแรก

แบบทดสอบก่อนเรียน

 บทที่ 1

บทที่ 2

บทที่3

บทที่ 4

บทที่ 5

บทที่ 6

สาเหตุที่ทำและวัตถุประสงค์

แบบทดสอบหลังเรียน

ครูที่ปรึกษา

ผู้จัดทำ

                                            

                    มนุษย์สัมพันธ์ที่ดีในสังคม                                      

                              การมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีในสังคมนั้น  ถือว่าเป็นสิ่งที่สำคัญสุด     เพราะมนุษย์เป็นสัตว์สังคม    ไม่สามารถดำรงชีวิตอยู่ตัวคนเดียวได้โดยไม่พึ่งพาอาศัยผู้อื่น     มนุษยสัมพันธ์ก็เปรียบเสมือนกับการใช้ศิลปะในการดำรงชีวิตอยู่ในสังคม     หากมนุษย์ขาดศิลปะในการดำรงชีวิต ก็จะอยู่ในสังคมในแต่ละระดับได้อย่างยากลำบาก   มนุษยสัมพันธ์จึงเป็นสิ่งที่สวยงามกับการทำความรู้จักกันในสังคม   มนุษยสัมพันธุ์ไม่ได้หยุดอยู่พียงแค่การทำความรู้จักกันเพียงเท่านั้น แต่ยังรวมไปถึงศิลปะในการประกอบอาชีพและมารยาทในทางสังคมด้วย  ตราบใดที่มนุษย์ยังมีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน ก็ย่อมจะนำประโยชน์มาสู่บุคคลนั้นอย่างแน่นอน