Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 


   
  ข้อมูลทั่วไป
                                เว็บเพ็จนี้ได้พัฒนาขึ้นเพื่อเป็นแหล่งความรู้ทางคณิตศาสตร์ เรื่อง จำนวนเชิงซ้อน ซึ่งเป็นเนื้อหาในระดับชั้น ม.ปลาย กลุ่มสาระการเรียนรู้เพิ่มเติม ซึ่งทางคณะผู้จัดทำได้รวบเนื้อหาจากหนังสือคู่มือต่าง ๆ หลาย ๆ เล่ม มาเรียบเรียงลำดับเนื้อหา จากง่ายไปยาก มีขั้นตอนที่ละเอียด นอกจากนี้ยังมีส่วนของการประเมินผลการเรียนรู้ ทั้งก่อนเรียนและหลังเรียน เพื่อให้ผู้เรียนสามารถตรวจสอบพัฒนาการของ ตนเองในความรู้ที่ได้ศึกษาไปแล้ว
   
  วิธีการเรียนรู้
                                ควรเริ่มต้นด้วยการทำแบบทดสอบก่อนเรียนในกรณีที่ยังไม่เคยเรียนรู้เนื้อหามาก่อนเลย จากนั้นทำการเรียนรู้เนื้อหาตามลำดับ เมื่อจบแล้วควรทำแบบทดสอบหลังเรียน เพื่อเป็นการประเมินผลการเรียนรู้ของตนเอง
   
  การขยายหน้าเว็บเพ็จ
                                 เว็บเพ็จนี้ออกแบบให้มีพื้นที่การนำเสนอด้วยความกว้าง 1024 px และเพื่อให้โครงสร้างทุกหน้าเป็นรูปแบบเดียวกันทั้งหมด จึงจำกัดรูปแบบของตัวอักษรเป็น Microsoft San Serif ขนาดคงที่ 10 pt ไม่สามารถขยายได้ เพราะการขยายอาจจะทำให้โครงสร้างเว็บเพ็จ ไม่ตรงกับที่ออกแบบไว้ ในกรณีที่ผู้ใช้ต้องการขยายหน้าเว็บให้แสดงผลที่ใหญ่ขึ้น สามารถทำได้โดย
ต้องการ วิธีการ
ขยาย กดปุ่ม Ctrl ที่คีย์บอร์ดค้างไว้ แล้วกดเครื่องหมาย +
ย่อ กดปุ่ม Ctrl ที่คีย์บอร์ดค้างไว้ แล้วกดเครื่องหมาย -
ขนาดปกติ กดปุ่ม Ctrl ที่คีย์บอร์ดค้างไว้ แล้วกดเลข 0
   
 
สร้างสรรค์โดย

ทีมงานนางฟ้าวิชาคณิต
โรงเรียนบึงมะลูวิทยา
Resolution Support : 1024 x 768