ปัญหาที่ต้องแก้ไข | Problem
ข้อมูลผู้จัดทำ | About us
ปิดหน้าต่าง | Exit
 
 

ปัญหาที่ต้องแก้ไข


      เมื่อเพิ่มขึ้น 3 องศา
      เมื่อเพิ่มขึ้น 6 องศา
      350 สำคัญอย่างไร
      ปรากฏการณ์เรือนกระจก
      ไฟป่า

หนทางรอด > ปัญหาที่ต้องแก้ไข“ขณะนี้ใคร ๆ ก็มองว่าโลกร้อนเป็นปัญหาใหญ่” แม้ว่าแท้ที่จริงแล้วปัญหาภาวะโลกร้อน (Global Warming) ไม่ได้เกิดขึ้นเพราะโลก เพราะดวงอาทิตย์ หรือสิ่งอื่นใด หากปัญหาส่วนใหญ่เกิดจากที่มนุษย์เราเป็นผู้กระทำ ทั้งโดยรู้ตัวและไม่รู้ตัว เมื่อเป็นเช่นนี้หลาย ๆ คนจึงพยายามช่วยกันคิด ช่วยกันแก้ไข และป้องกัน ปัญหาที่กำลังจะเกิดขึ้น แต่ยังมีอีกหลาย ๆ คนที่ยังไม่ตระหนักถึงปัญหานี้

นักวิทยาศาสตร์ คาดคะเนไว้ว่าหากอุณหภูมิโดยเฉลี่ยของโลกสูงขึ้นอีก 3 องศาเซลเซียส สภาวะโลกร้อนอาจสายเกินไปที่จะแก้ไข และเมื่อใดเพิ่มขึ้นอีก 6 องศาเซลเซียส จากปัจจุบันเมื่อนั้นเผ่าพันธุ์มนุษย์ก็จะถึงกาลอวสาน ดังนั้น จะเห็นได้ว่า “โลกร้อน” ไม่ใช่เรื่องไกลตัวอีกต่อไป