สาเหตุของวิกฤต


      เพราะธรรมชาติหรือมนุษย์
      เหตุเพราะธรรมชาติ
      เหตุเพราะมนุษย์
      ภาวะโลกร้อน ทำไมจึงสำคัญ
      สาเหตุของภาวะโลกร้อน
      การตัดไม้ทำลายป่า
      การขยายพื้นที่เมือง
      การทำฟาร์มปศุสัตว์
      การทำไม้ซุง
 

หนทางรอด > สาเหตุของวิกฤตที่มา : http://pic.online-station.net/2007/1227/0002912_1b225e922a.jpg

ในปัจจุบันนี้ภาวะโลกร้อน ( Global worming ) เป็นเรื่องที่ทุก ๆ คนต่างหันมาให้ความสนใจเป็นอย่างมาก และ อุณหภูมิเฉลี่ยของโลกยังสูงขึ้นเรื่อย ๆ โดยเฉพาะหลังจากยุคปฏิวัติอุตสาหกรรม ในศตวรรษที่ 18 จึงเกิดคำถามที่ว่า “ ภาวะโลกร้อนเกิดขึ้นจากอะไร แล้วมีความสำคัญอย่างไรต่อเรา ”

หลายคนคิดว่าภาวะโลกร้อนอาจเกิดจากปรากฏการณ์ต่าง ๆ ทางธรรมชาติ อาทิเช่น El nino ไฟป่า หรืออาจเกิดจากมนุษย์อย่างเรา อย่างเช่น การขยายพื้นที่เมือง การทำฟาร์มปศุสัตว์ การบุกรุกป่าไม้ เป็นต้น แต่ไม่ว่าจะด้วยเหตุใดก็ตาม เราทุกคนก็มีหน้าที่ช่วยกันรักษาโลกใบนี้เอาไว้ เพื่อตัวเรา เพื่อลูกหลานเรา และเพื่อทุกคน