ยินดีต้อนรับสู่บทเรียนผ่านเว็บ

คลิกที่นี่เพื่อเข้าสู่บทเรียน การออกแบบเบื้องต้นด้วยโปรแกรม Pro/DESKTOP
CAI on Web : การออกแบบเบื้องต้นด้วยโปรแกรม Pro/DESKTOP (HTML Mode)
ความละเอียดต่ำสุดในการแสดงผล 800x600 จุด โปรดติดตั้ง Flash Player ก่อนการใช้งาน ติดตั้ง Flash Player คลิกที่นี่
CAI on Web : Pro/DESKTOP (Dynamic Mode) www.kr.ac.th/ptc-cai (2550-2554)