หน้าหลัก

หน่วยที่ 1

หน่วยที่ 2

หน่วยที่ 3


 
 
 
 
 
 
 

เกี่ยวกับโปรแกรม Pro/DESKTOP

โปรแกรม Pro/DESKTOP  เป็นโปรแกรมที่ใช้ในการออกแบบผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ที่มีความสามารถใช้ในการออกแบบงานชนิด  3  มิติได้

โปรแกรม Pro/DESKTOP คืออะไร

Pro/DESKTOP เป็นโปรแกรมคอมพิวเตอร์ทางการศึกษาที่ใช้สอนนักเรียนในเรื่องการออกแบบและสร้างงาน 3 มิติ ซึ่งโปรแกรมคอมพิวเตอร์ Pro/DESKTOP นี้ง่ายต่อการใช้งาน และมีความเหมาะสมต่อการเรียนรู้ของนักเรียน  โดยสามารถนำโปรแกรม Pro/DESKTOP มาเป็นเครื่องมือในการออกแบบและสร้างชิ้นงานที่เกิดจากความคิดสร้างสรรค์ของนักเรียนเอง  ซึ่งการสร้างชิ้นงานสามารถมองเห็นชิ้นงานเป็น 3  มิติเสมือนจริง  อีกทั้งนักเรียนสามารถเรียนรู้และเข้าใจการสร้างสรรค์ชิ้นงาน และออกแบบผลิตภัณฑ์ในเชิงการตลาด  หากนักเรียนมีความรู้ ความเข้าใจและทักษะในการใช้โปรแกรม Pro/DESKTOP มากขึ้นจะเป็นแนวคิดและมองเห็นช่องทางในการประกอบอาชีพในอนาคต เป็นวิศวกร  นักออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมและนักเทคโนโลยี  เป็นต้น

             โปรแกรม Pro/DESKTOP นี้เหมาะสำหรับใช้สอนนักเรียนระดับมัธยมศึกษา วิทยาลัยและมหาวิทยาลัย ซึ่งใช้เวลาในการศึกษาเรียนรู้เพียง 2-3 สัปดาห์ก็สามารถทำความเข้าใจได้เป็นอย่างดี สำหรับการเรียนการสอนเพื่อใช้ในการสร้างชิ้นงาน/โครงงานของนักเรียน  จะใช้เวลาเพียง 2-3 ชั่วโมง  ก็จัดสร้างชิ้นงานขั้นพื้นฐานได้เป็นอย่างดี  อีกทั้งนักเรียนสามารถนำโปรแกรม Pro/DESKTOP นี้ไปใช้และฝึกปฏิบัติงานที่บ้านได้ด้วยตนเอง  ซึ่งจะทำให้นักเรียนเกิดความชำนาญในการใช้โปรแกรม Pro/DESKTOP เพิ่มขึ้น

โปรแกรม Pro/DESKTOP ทำอะไรได้บ้าง

โปรแกรม Pro/DESKTOP สามารถใช้ฝึกทักษะและสร้างสรรค์ผลงานต่าง ๆ  เช่น

 1.      การออกแบบโครงร่างชิ้นงาน

 2.      การทำรูปทรง  3 มิติ ต่าง ๆ  

 3.      การออกแบบทางด้านวิศวกรรม  สถาปัตยกรรม

 4.      การออกแบบผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ

 5.      การออกแบบชิ้นงาน   Animation

 6.      การจัดทำภาพฉาย (Projection) 

โปรแกรม Pro/DESKTOP เข้ามาสู่วงการศึกษาประเทศไทยได้อย่างไร

เมื่อปลายปีงบประมาณ  2546    บริษัท PTC  U.S.A.ได้ติดต่อมายังกระทรวงศึกษาธิการ   เพื่อมอบโปรแกรม Pro/DESKTOP พร้อมลิขสิทธิ์ใช้งานสำหรับนักเรียนไทยในระดับมัธยมศึกษา โดยมี นายพงศ์ศักดิ์ รักตพงษ์ไพศาล  (ผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการในขณะนั้น)  เป็นผู้รับฟังการนำเสนอศักยภาพของโปรแกรม จากนั้นคณะเข้าพบ พณฯนายกรัฐมนตรี เพื่อมอบโปรแกรมดังกล่าวไว้ใช้ประโยชน์พร้อมทั้งมีวิทยากรชาวต่างประเทศ สาธิตการใช้โปรแกรมภายใต้การตรวจรับโดยผู้เชี่ยวชาญด้าน IT จากหน่วยงานต่าง ๆ

          โปรแกรม Pro/DESKTOP มี 2 ระดับ คือ โปรแกรมที่ใช้ในระดับมัธยมศึกษา และระดับมหาวิทยาลัย   ซึ่งประเทศไทยได้รับมอบโปรแกรม Pro/DESKTOP เพื่อการใช้งานฟรี  จำนวน  20 ชุด  สำหรับระดับมัธยมศึกษา โดยอนุญาตให้นักเรียนไทยทุกคนใช้ได้ โดยไม่มีข้อจำกัด ยกเว้นถ้านำไปใช้ในเชิงธุรกิจ

           ผู้เชี่ยวชาญหลายท่านได้ให้ข้อคิดเห็นว่า โปรแกรม Pro/DESKTOP มีรูปแบบการใช้งานที่ง่ายต่อการเรียนรู้  เหมาะกับการเรียนในระดับมัธยมศึกษา น่าจะขยายผลการใช้งานให้ครอบคลุมทั้งประเทศ    ผนวกกับขณะนี้  ทางโครงการโรงเรียนในฝันกำลังต้องการเครื่องมือในการผลิตสื่อใช้งาน  จึงเห็นพ้องกันว่าโปรแกรม Pro/DESKTOP   นี้  น่าจะเป็นทางเลือกหนึ่งของโครงการโรงเรียนในฝัน  จึงได้จัดการฝึกอบรมนำร่องให้กับคณะศึกษานิเทศก์  และครู  จำนวน 38 คน  เพื่อทดลองใช้โปรแกรม Pro/DESKTOP โดยมีวิทยากรชาวต่างประเทศ ให้การประเทศ

จุดเด่นของโปรแกรม Pro/DESKTOP

    โปรแกรม  Pro/DESKTOP  ง่ายต่อการใช้งานพอสมควร และสามารถฝึกทักษะด้านกระบวนการคิดสร้างสรรค์ได้เป็นอย่างดี  อีกทั้งผู้ใช้งานโปรแกรม Pro/DESKTOP  ได้ศึกษาและฝึกทักษะให้มีความชำนาญและเชี่ยวชาญ   ก็จะสามารถนำโปรแกรม Pro/DESKTOP ไปใช้ในการออกแบบต่าง ๆ ในชีวิตประจำวันและประกอบอาชีพได้  โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อออกแบบผลิตภัณฑ์หรือชิ้นงานเสร็จเรียบร้อยแล้ว  โปรแกรม Pro/DESKTOP สามารถแสดงภาพฉายของชิ้นงานให้ด้วย ซึ่งผู้สร้างชิ้นงานไม่ต้องเขียนภาพฉายอีก     นอกจากนี้ ยังสามารถออกแบบ Model ที่แสดงภาพการเคลื่อนไหว หรือลักษณะการใช้งานของModel  นั้น ๆ  ได้ด้วย   

จัดทำโดย ครูพิสมัย  ศุภพงษ
นายบรรณ์สรณ์  ใบกว้าง  นายนิพล  จิ๋วหนองโพธิ์ นางสาววาสนา  กันทะวงศ์
์โรงเรียนปิยะบุตร์  อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี
Copyright(c) 2011 Ms.Phisamai  SuppapongAll right  reserved.