อินเทอร์เน็ตในปัจจุบันถือว่าได้เข้ามามีบทบาทสำคัญมากขึ้นกับคนทุกระดับ และทุกอาชีพ ไม่ว่าจะเ็ป็นเด็กหรือผู้ใหญ่ ทุกคนก็ล้วนแต่มีความจำเป็นที่ต้องใช้งานอินเทอร์เน็ตกันทั้งนัั้น แต่อาจจะจำเป็นมากหรือน้อยแต่ต่างกันออกไป โดยการใช้งานอินเทอร์เน็ตในรูปแบบต่าง ๆ ก็จะมีขึ้นตอน และเทคนิคในการทำงานไม่เหมือนกัน

       เนื้อหาภายในเว็บไซต์จะช่วยให้ผู้ที่เข้ามาศึกษาได้ทราบถึงวิธีการใช้งานอินเทอร์เน็ตในรูปแบบต่าง ๆ โดยเริ่มตั้งแต่พื้นฐานการใช้งานอินเทอร์เน็ต เล่นเว็บ รับ-ส่งอีเมล์ โลกของสังคมออนไลน์ในรูปแบบต่าง ๆ ร่วมไปการป้องกันไวรัส และสปายแวร์ที่มาจากการท่องโลกอินเทอร์เน็ต 

       คณะผู้จัดทำได้รวบรวมความรู้จากหลากหลายแหล่งเรียนรู้  มารวบร่วมไว้เพื่อประโยชน์แก่การศึกษาหาความรู้ และต้องขอขอบคุณทุกเว็บไซค์้ที่คณะผู้จัดทำได้นำบทความต่าง ๆ มากล่าวถึงในเว็บไซค์นี้ 

                                                                                               คณะผู้จัดทำ
 

โรงเรียนบึงมะลูวิทยา  ตำบลบึงมะลู  อำเภอกันทรลักษ์  จังหวัดศรีสะเกษ  33110  tel : 045-924657  fax : 045-924656
Home
Products
About Us
.: บทเรียน :.
.: แบบทดสอบ :.
.: หน้าหลัก :.
Contacts