ขณะนี้คุณอยู่ที่ Home >
  

สื่อการเรียนรู้วิชา Computer เรื่อง Hardware ::

           อุปกรณ์ต่างๆ ที่ประกอบขึ้นเป็นเครื่องคอมพิวเตอร์ มีลักษณะเป็นโครงร่างสามารถมองเห็นด้วยตาและสัมผัสได้ (รูปธรรม) เช่น จอภาพ คีย์บอร์ด เครื่องพิมพ์ เมาส์ เป็นต้น ซึ่งสามารถแบ่งออกเป็นส่วนต่างๆ ตามลักษณะการทำงาน ได้ 4 หน่วย คือ หน่วยรับข้อมูล (Input Unit) หน่วยประมวลผลกลาง (Central Processing Unit : CPU) หน่วยแสดงผล (Output Unit) หน่วยเก็บข้อมูลสำรอง (Secondary Storage) โดยอุปกรณ์แต่ละหน่วยมีหน้าที่การทำงานแตกต่างกัน
 
   หน่วยรับข้อมูล (Input Unit)
     - คีย์บอร์ด (Keyboard)
     - เมาส์ (Mouse)
     - OCR
     - OMR
     - เครื่องอ่านพิกัด (Digitizer)
     - สแกนเนอร์ (Scanner)
     - ปากกาแสง (Light Pen)
     - จอยสติก (Joy Sticks)
     - จอสัมผัส (Touch Screen)
     - เครื่องเทอร์มินัล (Terminal)
     - แผ่นสัมผัส (Touch Pads)
     - กล้องดิจิทัล
     - อุปกรณ์รับข้อมูลเสียง (Voice)
   หน่วยประมวลผลกลาง (CPU)
     - หน่วยคำนวณและตรรกะ
     - หน่วยควบคุม
   หน่วยความจำ (Memory Unit)
     - หน่วยความจำหลัก
     - หน่วยความจำรอง
     - รีมูฟเอเบิลไดร์ฟ
     - ซิบไดร์ฟ
     - Magnetic optical Disk Drive
     - เทปแบ็คอัพ
     - การ์ดเมมโมรี
   หน่วยแสดงผล (Output Unit)
     - จอภาพ (Monitor)
     - เครื่องพิมพ์ (Printer)
     - ลำโพง (Speaker)
   อุปกรณ์ต่อพ่วงอื่นๆ
     - โมเด็ม (Modem)
     - แผงวงจรเชื่อมต่อเครือข่าย