ข้อที่ 1

 

 

1. อาหารและเครื่องดื่มบางชนิดต้องอาศัยการทำงานของจุลินทรีย์ คำตอบในข้อใดที่จำเป็นต้องใช้จุลินทรีย์เป็นตัวช่วย

ก. เนยแข็ง ขนมจีน เต้าหู้ขาว
ข. เนยสด เต้าหู้ยี้ กระแช่
ค. หัวผักกาดเค็ม ไวน์ ขนมปัง
ง. เต้าเจี้ยว
เต้าหู้ยี้ เนยแข็ง

โดย อิศวรี ศักดิ์ทวีกุลกิจ

 จำนวนผู้เข้าใช้งาน
ตั้งแต่วันที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2550

thaigoodview.com Version 17.0
บริหารและจัดการโดยทีมงานชาวมัธยมศึกษาและประถมศึกษา
e-mail: webmaster@thaigoodview.com