ข้อที่ 11

 

 

11. อาหารพวกใดที่ไม่สามารถไปใช้ประโยขน์ได้ในคนไข้ที่เป็นโรคดีซ่าน

ก. ข้าวผัด 
ข. ไก่ย่าง
ค. ถั่วลิสง
ง.
ผักสด

โดย อิศวรี ศักดิ์ทวีกุลกิจ

 จำนวนผู้เข้าใช้งาน
ตั้งแต่วันที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2550

thaigoodview.com Version 17.0
บริหารและจัดการโดยทีมงานชาวมัธยมศึกษาและประถมศึกษา
e-mail: webmaster@thaigoodview.com