ข้อที่ 12

 

 

12. สิ่งมีชีวิตใดที่จัดอยู่ในอาณาจักรโปรติสตา

ก. สาหร่ายไฟ เทา เห็ดฟาง 
ข. สาหร่ายไฟ ไข่น้ำ สาหร่ายข้าวเหนียว
ค. สาหร่ายสีเขียว เห็ดฟาง สาหร่ายหางกระรอก
ง.
สาหร่ายสีแดง เทา สาหร่ายหางกระรอก

โดย อิศวรี ศักดิ์ทวีกุลกิจ

 จำนวนผู้เข้าใช้งาน
ตั้งแต่วันที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2550

thaigoodview.com Version 17.0
บริหารและจัดการโดยทีมงานชาวมัธยมศึกษาและประถมศึกษา
e-mail: webmaster@thaigoodview.com