ข้อที่ 41

 

 

41.กลุ่มของสิ่งมีชีวิตพวกเดียวกันได้แก่

ก. หญ้าแพรก หญ้าถอดปล้อง หญ้านวลน้อย
ข. หนูผี หนูนา หนูตะเภา
ค. ไส้เดือนทะเล ไส้เดือนดิน ไส้เดือนฝอย 
ง. 
กุ้ง ปู เพรียง

โดย อิศวรี ศักดิ์ทวีกุลกิจ

 จำนวนผู้เข้าใช้งาน
ตั้งแต่วันที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2550

thaigoodview.com Version 17.0
บริหารและจัดการโดยทีมงานชาวมัธยมศึกษาและประถมศึกษา
e-mail: webmaster@thaigoodview.com