ข้อที่ 42

 

 

42.สิ่งมีชีวิตกลุ่มแรกที่เป็นจุดเริ่มต้นของการเปลี่ยนแปลงแทนที่ในภูมิประเทศที่แห้งแล้งคือ

ก. สปอร์ของโปรโตซัวที่สามารถทนต่อความแห้งแล้งได้นานๆ
ข. มอสซึ่งธรรมชาตของมันเกาะอยู่เป็นกลุ่มหนาแน่นทำให้เก็บความชื้นได้ดี
ค. ไลเคนส์ซึ่งสามารถเจริญเติบโตได้บนดินหรือหินแห้ง 
ง. 
พืชชนิดใดๆที่มีเมล็ดที่มีโครงสร้างช่วยให้กระจายไปได้ไกลๆ

โดย อิศวรี ศักดิ์ทวีกุลกิจ

 จำนวนผู้เข้าใช้งาน
ตั้งแต่วันที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2550

thaigoodview.com Version 17.0
บริหารและจัดการโดยทีมงานชาวมัธยมศึกษาและประถมศึกษา
e-mail: webmaster@thaigoodview.com