ข้อที่ 61

 

 

61.ส่วนของคลอโรพลาสต์ที่มีเอนไซม์เกี่ยวกับกระบวนการสังเคราะห์แสงคือ

ก. คลอโรฟิลล์
ข. สโตรมา
ค. กรานา
ง.
ลาเมลลา

โดย อิศวรี ศักดิ์ทวีกุลกิจ

 จำนวนผู้เข้าใช้งาน
ตั้งแต่วันที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2550

thaigoodview.com Version 17.0
บริหารและจัดการโดยทีมงานชาวมัธยมศึกษาและประถมศึกษา
e-mail: webmaster@thaigoodview.com