ข้อที่ 71

 

 

71. ถ้าท่านชอบรับประทานส้มตำมะละกอเป็นประจำ ท่านจะมีโอกาสเป็นโรคอะไรน้อยที่สุด

ก. เบื่ออาหาร
ข.  ตาฟาง
ค.  โลหิตจาง
ง.  
เลือดออกตามไรฟัน

โดย อิศวรี ศักดิ์ทวีกุลกิจ

 จำนวนผู้เข้าใช้งาน
ตั้งแต่วันที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2550

thaigoodview.com Version 17.0
บริหารและจัดการโดยทีมงานชาวมัธยมศึกษาและประถมศึกษา
e-mail: webmaster@thaigoodview.com