ข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัย  ปีการศึกษา2526
ENTRANCE'26 วิชาชีววิทยา


1. ขณะที่ท่านนั่งรถไปบนยอดดอยอินทนนท์  ถ้าเกิดมีอาการเมารถเวียนศีรษะจนไม่สามารถพยุงกาย
    ขึ้นนั่งตามปกติได้  น่าจะมีสาเหตุมาจาก

 
 

    1.  คอเคลียทำงานไม่ปกติ
    2.  เซมิเซอร์คิวล่าร์แคแนลทำงานไม่ปกติ
    3.  เยื่อแก้วหูทำงานไม่ปกติ
    4.  ศูนย์ควบคุมการหายใจในสมองทำงานไม่ปกติ

 

เฉลยละเอียด

                                                                     เชิญทำข้อ 2  จาก 20 ข้อ  (ตอนที่1)                                        


 

รวบรวมโดย  นางสาวเสาวภา  แซ่ลี้