ข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัย  ปีการศึกษา2526
ENTRANCE'26 วิชาชีววิทยา


61.
การย่อยทางเคมีในทางเดินอาหาร  ใช้เอนไซม์  (ก)  ไลเปส  (ข)  เกลือน้ำดี  (ค)  ทริปซิน  (ง)    
     คาร์บอกซิเปปติเดส  สำหรับปฏิกิริยา  ในสมการ : โปรตีน      
1        เปปไตด์      
2         กรดอะมิโน  
     และสมการก้อนไขมัน       3       ไขมันที่แตกตัว       4       กรดไขมัน   เอนไซม์สำหรับปฏิกิริยา  1,2,3,4  
     ตามลำดับเป็นดังนี้

    1.  ก ข ค ง
    2. 
ค ง ข ก
    3.  ข ก ง ค
    4.  ค ง ก ข


 

เฉลยละเอียด

เชิญทำข้อ 62  จาก 80 ข้อ  (ตอนที่4)


 

รวบรวมโดย  นางสาวเสาวภา  แซ่ลี้

คุณเข้ามาเยี่ยมชมอันดับที่


ตั้งแต่ 1 สิงหาคม 2543
thaigoodview.com Version 8.0
บริหารและจัดการโดยทีมงานชาวมัธยมศึกษา

Copyright (c) 2000-2001 www.thaigoodview.com All rights reserved.
webmastet@thaigoodview.com