เฉลยละเอียด

81.  ตอบ  1

      
     เหตุผล
   เมื่อยีนร่างกายเกิดมิวเตชันไม่ทำให้เกิดวิวัฒนาการเพราะไม่สามารถถ่ายทอดทางพันธุกรรม

 

กลับสู่คำถามข้อที่  81  (ตอนที่5)

 

รวบรวมโดย  นางสาวเสาวภา  แซ่ลี้

คุณเข้ามาเยี่ยมชมอันดับที่


ตั้งแต่ 1 สิงหาคม 2543
thaigoodview.com Version 8.0
บริหารและจัดการโดยทีมงานชาวมัธยมศึกษา

Copyright (c) 2000-2001 www.thaigoodview.com All rights reserved.
webmastet@thaigoodview.com