เฉลยละเอียด

82.  ตอบ  4

      
     เหตุผล
   เมื่อเอาใบไปต้มเซลล์ใบจะตาย  เมื่อแช่ในเอธิลแอลกอฮอล์  95%  ร้อน ๆ คลอโรฟิลล์ถูกสกัดออกมาทำให้ใบซีดขาว  

                      เมื่อแช่ในสารละลายไอโอดีนเจือจางเกิดสีน้ำเงินที่ใบ

 

กลับสู่คำถามข้อที่  82  (ตอนที่5)

 

รวบรวมโดย  นางสาวเสาวภา  แซ่ลี้

คุณเข้ามาเยี่ยมชมอันดับที่


ตั้งแต่ 1 สิงหาคม 2543
thaigoodview.com Version 8.0
บริหารและจัดการโดยทีมงานชาวมัธยมศึกษา

Copyright (c) 2000-2001 www.thaigoodview.com All rights reserved.
webmastet@thaigoodview.com