เฉลยละเอียด

83.  ตอบ  2

      
     เหตุผล
   กำลังขยายของกล้อง  =  40 x 10 เท่า

                     400  เท่า  ทำให้เห็นโปรโตซัวในสเกลเลนส์ตายาว  2  ม.ม.

                     1      เท่า  ทำให้เห็นโปรโตซัวในสเกลเลนส์ตายาว       ม.ม.
                      
                      แต่                      ม.ม.               =  1  micron

                                                ม.ม.                =  1  x             x   10        =     5     micron

 

กลับสู่คำถามข้อที่  83  (ตอนที่5)

 

รวบรวมโดย  นางสาวเสาวภา  แซ่ลี้

คุณเข้ามาเยี่ยมชมอันดับที่


ตั้งแต่ 1 สิงหาคม 2543
thaigoodview.com Version 8.0
บริหารและจัดการโดยทีมงานชาวมัธยมศึกษา

Copyright (c) 2000-2001 www.thaigoodview.com All rights reserved.
webmastet@thaigoodview.com