ข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัย  ปีการศึกษา2526
ENTRANCE'26 วิชาชีววิทยา


81.
ปรากฏการณ์ที่เกี่ยวกับกระบวนการวิวัฒนาการสิ่งมีชีวิตน้อยที่สุดคือ

   1.  มิวเตชันของเซลล์ร่างกาย
    2.  การไขว้กันของโครโมโซม
    3.  การสืบพันธุ์แบบอาศัยเพศ
    4.  ยีนรีคอมบิเนชัน


 

เฉลยละเอียด

เชิญทำข้อ 82  จาก 100 ข้อ  (ตอนที่5)


 

รวบรวมโดย  นางสาวเสาวภา  แซ่ลี้

คุณเข้ามาเยี่ยมชมอันดับที่


ตั้งแต่ 1 สิงหาคม 2543
thaigoodview.com Version 8.0
บริหารและจัดการโดยทีมงานชาวมัธยมศึกษา

Copyright (c) 2000-2001 www.thaigoodview.com All rights reserved.
webmastet@thaigoodview.com