ข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัย  ปีการศึกษา2526
ENTRANCE'26 วิชาชีววิทยา


82.
เมื่อนำใบไม้ที่มีสีเขียวไปต้มในน้ำแล้วนำไปแช่ในเอทิลแอลกอฮอล์  95%  ร้อน ๆ หลังจากนั้นนำไปล้างน้ำ
     และแช่ในสารละลายไอโอดีนเจือจาง  จงเรียงลำดับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น  ถ้า 1 = ใบซีดขาว  2 = 
     เกิดสีน้ำเงินที่ใบ  3 = เซลล์ตาย  4 = คลอโรฟิลล์ถูกสกัดออกมา

    1.  1 , 2 , 3 , 4
    2.  2 , 1 , 4 , 3 
    3.  4 , 2 , 3 , 1
    4.  3 , 4 , 1 , 2


 

เฉลยละเอียด

เชิญทำข้อ 83  จาก 100 ข้อ  (ตอนที่5)


 

รวบรวมโดย  นางสาวเสาวภา  แซ่ลี้

คุณเข้ามาเยี่ยมชมอันดับที่


ตั้งแต่ 1 สิงหาคม 2543
thaigoodview.com Version 8.0
บริหารและจัดการโดยทีมงานชาวมัธยมศึกษา

Copyright (c) 2000-2001 www.thaigoodview.com All rights reserved.
webmastet@thaigoodview.com