ข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัย  ปีการศึกษา2526
ENTRANCE'26 วิชาชีววิทยา


83.
ถ้าใช้กล้องจุลทรรศน์ส่องดูโปรโตซัวโดยใช้เลนส์ตาที่มีกำลังขยาย  10  เท่า  และเลนส์วัตถุที่มีกำลังขยาย  
     40  เท่าสามารถมองเห็นโปรโตซัวในสเกลเลนส์ตามีความยาว  2  มม.  ขนรากจริงของโปรโตซัวคือ

    1.  0.5  ไมครอน
    2.  5     ไมครอน 
    3.  50   ไมครอน
    4.  0.5  มม.


 

เฉลยละเอียด

เชิญทำข้อ 84  จาก 100 ข้อ  (ตอนที่5)


 

รวบรวมโดย  นางสาวเสาวภา  แซ่ลี้

คุณเข้ามาเยี่ยมชมอันดับที่


ตั้งแต่ 1 สิงหาคม 2543
thaigoodview.com Version 8.0
บริหารและจัดการโดยทีมงานชาวมัธยมศึกษา

Copyright (c) 2000-2001 www.thaigoodview.com All rights reserved.
webmastet@thaigoodview.com